باشگاه کوهنوردی فراز

کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان

این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می‌گردد،

رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛

    بیماری‌های ارتفاع
    سرمازدگی
    هیپوترمی
    تغذیه در کوهستان
    صاعقه و خطرات آن
    گرمازدگی
    اثرات اشعه آفتاب

120,000 تومان