باشگاه کوهنوردی فراز

کارآموزی یخ و برف

سرفصل‌های آموزشی

این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می گردد،

رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛

    ابزارشناسی واصطلاحات پایه
    گام برداری در برفچال بدون ابزار
    ترمز در سقوط بدون کلنگ
    گام برداری در برفچال با کلنگ
    ایجاد سکوی استقرار جای پا در حرکت بر روی برف
    ترمز در سقوط با کلنگ
    گره ها
    کارگاه های برف
    فرود در برف چالها
    انواع حمایت در برف
    صعود کرده ای

310,000 تومان