باشگاه کوهنوردی فراز

صعود قله دماوند از جبهه جنوبی

به جرات می توان گفت که هیچ نمادی در ایران زیباتر از قله دماوند نیست. دماوند با ۵۶۰۹ متر ارتفاع بلندترین کوه کشور ماست. ارتفاع بالا، قله همیشه یخزده و سایر چالشها در مسیر صعود به این کوه همیشه جذاب بوده اند. باشگاه کوهنوردی فراز افتخار دارد که در تور قله دماوند در کنار شما باشد.

روز اول – حرکت به سمت پلور و انتقال به گوسفندسرا

شروع حرکت از شهر سمنان و یا تهران می باشد. سپس عازم پلور خواهید شد. سپس حرکت به گوسفندسرا یا بارگاه دوم انجام می گیرد. در محل گوسفندسرا یک ساعت پیاده روی به منظور هم هوایی بهتر در نظر گرفته شده است. پس از اتمام پیاده روی شام صرف می شود. محل استراحت شبانه چادر یا اتاقهای محل گوسفندسرا می باشد.

امکانات شب‌مانی: چادر یا اتاق.


روز دوم – پیمایش به سمت بارگاه سوم و هم هوایی

در روز دوم حرکت تیم ساعت ۸ صبح به سوی بارگاه سوم در ارتفاع ۴۲۰۰ متری آغاز میشود. این مسیر با پیاده روی از طریق پاکوب ارتفاع خواهد گرفت. پس از رسیدن به محل بارگاه سوم، تغذیه و ناهار در پیش می باشد. پس از ناهار حرکت به سمت ارتفاع ۴۵۰۰ متری به منظور ارتقای هم هوایی انجام میگیرد.

امکانات شب‌مانی: چادر یا اتاق


روز سوم – صعود به قله دماوند و بازگشت

صعود به قله دماوند در روز سوم برنامه انجام خواهد گرفت. در اینجا تنها چند ساعت با قله فاصله خواهید داشت. شروع حرکت از کمپ در ساعت ۵ صبح می باشد. قسمت ابتدای مسیر بالای پناهگاه شروع شده و سپس به سمت راست تغییر جهت می یابد. پس از آن تا ارتفاع ۵۰۰۰ متری روی یک یال صعود خواهید کرد. در اینجا یک تراورس به سمت چپ وجود دارد و سپس تا قله ادامه پیدا میکند.

پس از رسیدن به قله و عکاسی راه بازگشت را در پیش می گیرید. ناهار را در محل بارگاه سوم میل کرده و پس از استراحت به سوی گوسفندسرا حرکت ادامه پیدا می کند. پس از پایان این روز با انتقال تیم به تهران برنامه به پایان خود خواهد رسید.

1,200,000 تومان